Skip to main content

Dossier Chemours, Delrin (DuPont) en Dow

Sinds 1 juli 2017 voert DCMR in opdracht van de provincie Zuid-Holland taken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving uit bij de bedrijven Chemours, Delrin (DuPont) en Dow in Dordrecht. Deze bedrijven delen een industrieterrein. Tot 1 juli 2017 werden die taken uitgevoerd door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).