Skip to main content

Union vote set for 230 workers at Chemours’ Fayetteville Works plant

  • Bron:
  • Datum:
    13-6-2023
  • Link:

Je ziet dat ook hier in Fayetteville de werkers/ arbeiders in de fabrieken ( bij ons de CAO medewerkers ) van Chemours Nederland , nu ook een eigen vakbond hebben opgericht om nog betere arbeids en veiligere werk en leef omstandigheden en dus ook werkomstandigheden en betalingen te verkrijgen .

Dit is in Dordecht helaas ook al decennia het geval , op zeker de Veiligheid aspecten die niet direct zichtbaar waren/zijn en nog steeds niet open en transparant bespreekbaar zijn met de vakbonden en dus ook niet op de interne agenda van de OR mogen komen , als het om het veilig omgaan en werken met ZZW hulpstoffen gaat .

Ook de Nederlandse overheids instanties en de vakbonden , zijn decennia lang , niet op de hoogte gebracht van de gevaren van deze ZZW chemische hulpstoffen en hun langere termijn effecten op gezondheid , zeker ook van hun medewerkers en niet te vergeten ook de negatieve effecten op onze woon en leefomgeving .(zie rapport van de OVV hier over )

Nu dit door het gebruik van met name internet en de media uit de USA juist wel bekend is geworden , wordt dit mede door hun huidige juristen en hun hoger management stelsel matig ontkend dat dit het wel nu geval is/was .

Nu ook steeds meer details van deze geheime e mails van deze juristen en hun managers naar buiten komen en kwamen , kunnen hun dit niet langer meer blijven ontkennen en zijn nu bezig in Nederland om ook het huidige zogenaamde (99%??) beheers beleid van deze ZZW stoffen opnieuw via niet direct aantoonbare parktijk resultaten , als een zorgzaam en milieau bewuste afhandeling te beschouwen van hun huidige werkmethodes met het omgaan en afhandeling van ZZW chemische hulpstoffen , nu inclusief GENX

Hoe naïef en dom kun je als overheid zijn , om dit nu wel te geloven, als in de USA juist wel de huidige BBT nu in Fayetteville verplicht moet worden toegepast van hun EPA , direct bij de bronnen dus .

Het spreekwoord luid niet voor niets zelfs een ezel stoot zich in het gemeen , niet 2 keer aan de zelfde steen toch.

Leerpunt :
de huidige Nederlandse vergunningverleners zijn opnieuw in de te mooie praatjes van de Nederlandse uitvoerende managers van het huidige Chemours Nederland getrapt door het opnieuw het gedogen van deze nieuwe lozingen zonder voorwaardes van deze bewezen ZZW hulpstoffen , opnieuw in onze leef en woonomgeving , ( hun juristen liggen nu in een deuk , door dit huidige nieuwe “minimale”gedoog beleid en zijn nu nog zelfs in staat om zelfs een zeer hoge afkoopsom te gaan opeisen om alsnog de genoemde BBT alsnog verplicht ook hier te moeten gaan toepassen op de plant zelf ,die met wel een bewezen effectiviteit van 99,999% of hoger is/wordt toegepast in de USA

Link naar website: