Skip to main content

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in de Rijkswateren

  • Bron:
    Dr. ir. Michiel T.O. Jonker Institute for Risk Assessment Sciences, Universiteit Utrecht
  • Datum:
  • Link:

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn door de mens gemaakte stoffen, die in grote hoeveelheden in het milieu terechtkomen via afvalstromen en het gebruik van PFAS-bevattende producten. De stoffen zijn zeer slecht afbreekbaar, hopen op in organismen en zijn veelal giftig. Ze zijn alom aanwezig in de Rijkswateren, inclusief de Noordzee, waar RWS de stoffen sinds 2008 meet. In dit rapport worden de 2008-2020 PFAS-monitoringsgegevens van RWS geanalyseerd. 

Lees hier het volledige bericht als .pdf