Skip to main content

PFAS concentraties in de Zeeuwse wateren

Op basis van voortschrijdend inzicht m.b.t. PFAS bronnen en na overleg met de provincie Zeeland zijn in september 2022 enkele aanpassingen gedaan in deze memo. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de door de auteur doorgevoerde wijzigingen.

Op basis van extra informatie zijn een aantal feitelijke aanpassingen gedaan: