Skip to main content

Nieuwsberichten

Slachtoffers Chemours: juridisch en medische ondersteuning

Chemours heeft extreem veel gezondheidsschade aangericht bij Slachtoffers die zich gemeld hebben bij www.c8claim.nl De techniek is er om het milieu niet meer te belasten maar Chemours vindt de kosten te hoog. Sinds 2016 werkt juridisch adviseur Mr. Meijer van PKLC BV aan de (massa)claim van meer dan 1000 omwonenden tegen Chemours. Bizar noemt Meijer het dat Chemours jarenlang zwaar vervuilende...

Dossier Chemours, Delrin (DuPont) en Dow

Sinds 1 juli 2017 voert DCMR in opdracht van de provincie Zuid-Holland taken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving uit bij de bedrijven Chemours, Delrin (DuPont) en Dow in Dordrecht. Deze bedrijven delen een industrieterrein. Tot 1 juli 2017 werden die taken uitgevoerd door Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ).

Union vote set for 230 workers at Chemours’ Fayetteville Works plant

Je ziet dat ook hier in Fayetteville de werkers/ arbeiders in de fabrieken ( bij ons de CAO medewerkers ) van Chemours Nederland , nu ook een eigen vakbond hebben opgericht om nog betere arbeids en veiligere werk en leef omstandigheden en dus ook werkomstandigheden en betalingen te verkrijgen . Dit is in Dordecht helaas ook al decennia het geval , op zeker de Veiligheid aspecten die niet direc...

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) in de Rijkswateren

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn door de mens gemaakte stoffen, die in grote hoeveelheden in het milieu terechtkomen via afvalstromen en het gebruik van PFAS-bevattende producten. De stoffen zijn zeer slecht afbreekbaar, hopen op in organismen en zijn veelal giftig. Ze zijn alom aanwezig in de Rijkswateren, inclusief de Noordzee, waar RWS de stoffen sinds 2008 meet. In dit rapport word...

PFAS concentraties in de Zeeuwse wateren

Op basis van voortschrijdend inzicht m.b.t. PFAS bronnen en na overleg met de provincie Zeeland zijn in september 2022 enkele aanpassingen gedaan in deze memo. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de door de auteur doorgevoerde wijzigingen. Op basis van extra informatie zijn een aantal feitelijke aanpassingen gedaan: Lees het volledige bericht:

PFAS-verbod ziet levenslicht

Charles De Wolff 2e Area Plant Manager De aankondiging van een ban op PFAS werd deze week trots door de Staatssecretaris aangekondigd. Ik luisterde bij BNR vol ongeloof. Nul kritische vragen, behalve “kan het nog sneller…” Deze ban raakt de hele familie van fluoroproducts die nodig zijn in micro-chips, electronica, medische toepassing, zonnepanelen etc etc. De chemische industry gebruikt mass...

Manifest Drechtse bevolking CHEMOURS/DUPONT C8 en GENX

De ondertekenaars die zich hebben aangemeld via de website www.c8claim.nl constateren dat DuPont en Chemours de afgelopen 30 jaar, onvoldoende hebben gecommuniceerd met de bevolking in de regio Drechtsteden over de gezondheidseffecten van het gebruik van C8 en GenX bij haar fabricageproces. Zij stellen de volgende eisen aan Chemours/DuPont en de overheden. Chemours/DuPont maakt alle gegevens...

Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Milieu sprak met het College van B & W

Een aantal omwonenden kreeg de gelegenheid om persoonlijk aan de staatssecretaris en aan milieu-ambtenaren hun zorgen te uiten omtrent de huidige situatie en de urgentie van de wens om bloed te kunnen testen. Het college van B & W sprak een half uur met de staatssecretaris. Petitie aangeboden Media waren niet geïnformeerd om in alle rust met elkaar in gesprek te gaan. Dat gebeurde in het h...

Schokkende resultaten bloedtest Dupont-fabriek

De eerste bloedtest van twee omwonenden van de omstreden Dupont-fabriek in Dordrecht levert zorgwekkend resultaat op. In het bloed van het echtpaar Jan en Ineke, dat het AD liet onderzoeken, zit een veel hogere concentratie van de chemische stof C8 dan de overheid voorspelde. Lees het volledige bericht op AD.nl

Mogelijk claim tegen Dupont

Bron: RTV Dordrecht 5-4-2016 Mogelijk claim tegen Dupont Een juridisch adviesbureau in Zwijndrecht bereidt een claim voor tegen Dupont/Chemours. Mensen die menen slachtoffer te zijn van de uitstoot van PFOA, ook wel C8 genoemd, kunnen zich melden op www.c8claim.nl Volgens het bureau hebben zich al enkele mensen gemeld. Vanavond is in het Postillion Hotel aan de Rijksstraatweg een voorli...