Skip to main content

Bezwaarschrift

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Gemeente Dordrecht
Postbus 8 3300 AA Dordrecht

Betreft: Bezwaarschrift
Hierbij teken ik bezwaar aan tegen de afwijzing van mijn aanvraag PFOA/C8 bloedtest op de door u genoemde gronden. Mijn bezwaar gaat in op de datum zoals vermeld is op uw aan mij gerichte afwijzingsbrief. Ik kan mij niet vinden in de door u aangehouden RIVM contouren met betrekking tot het risicogebied voor het beschikbaarstellen van een bloedtest om reden dat verschillende overheidsinstanties in mijn regio uit ervaring andere risicocontouren benoemen.
Daarom beroep ik mij,

  1. Op de nog te verwachten uitspraak van de gemeenteraad met betrekking tot het aan te houden contourgebied waarbinnen de vervuiling van het milleu door de Chemours/DuPont fabrieken heeft plaatsgevonden.
  2. Dat de gemeenteraad nog geen uitspraak heeft gedaan over het beschikbaar stellen en hoogte van het budget voor het doen van bloedtesten. Om alsnog in aanmerking te komen voor een door de gemeente georganiseerde bloedtest. 

P.S. deze bezwaarbrief moet u aangetekend opsturen of afgeven bij de balie van het stadskantoor tegen ontvangst van een ontvangstbewijs

Wij verwerken uw gegevens volgens de richtlijnen die beschreven staan in de Europese privacywetgeving.

bezwaarschrift

Please let us know your name.
Invalid Input
Please write a subject for your message.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your email address.