Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Milieu sprak met het College van B & W

Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Milieu sprak met het College van B & W

SLIEDRECHT – Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van Milieu heeft maandagmorgen 18 april 2016 in Sliedrecht gesproken met o.a. leden van het College van B & W, milieu-gedeputeerde Rik Janssen, een enkel raadslid en een aantal bezorgde inwoners. Onderwerp was de PFOA-zaak DuPont (nu grotendeels Chemours Nederland-red.) in Dordrecht.

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft maandagmorgen in Sliedrecht gesproken met politici en omwonenden over de PFOA-zaak DuPont. Fractievoorzitter Anton van Rees (PvdA) heeft de bewindsvrouw een petitie aangeboden. (Foto PvdA)

lees meerMogelijk claim tegen Dupont

Bron: RTV Dordrecht 5-4-2016

Mogelijk claim tegen Dupont

Een juridisch adviesbureau in Zwijndrecht bereidt een claim voor tegen Dupont/Chemours.

Mensen die menen slachtoffer te zijn van de uitstoot van PFOA, ook wel C8 genoemd, kunnen zich melden op www.c8claim.nl Volgens het bureau hebben zich al enkele mensen gemeld. Vanavond is in het Postillion Hotel aan de Rijksstraatweg een voorlichtingsavond over de mogelijk jarenlange uitstoot. Het RIVM presenteert ieder uur een rapport en in diverse ruimtes zijn verscheidene thematische presentaties. De avond begint om 19.00 uur en duurt tot en met 22.00 uur.

lees meer


Schokkende resultaten bloedtest Dupont-fabriek

Bron: AD.nl

Schokkende resultaten bloedtest Dupont-fabriek

De eerste bloedtest van twee omwonenden van de omstreden Dupont-fabriek in Dordrecht levert zorgwekkend resultaat op. In het bloed van het echtpaar Jan en Ineke, dat het AD liet onderzoeken, zit een veel hogere concentratie van de chemische stof C8 dan de overheid voorspelde.

Lees het volledige bericht op AD.nl

lees meer


De uitstoot van PFOA in Dordrecht

De uitstoot van PFOA in Dordrecht

  • Op de locatie van Chemours, voorheen de fabriek van DuPont, in Dordrecht is PFOA toegepast bij de productie van Teflon™ van 1967 tot 2012. Chemours is de huidige vergunninghouder van de Teflon productie (PTFE- en FEP-fabriek)1 
  • De Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid (OZHZ) heeft namens de provincie Zuid-Holland de milieuvergunning verleend en toezicht gehouden. De emissievoorschriften in de vergunning voldeden volgens OZHZ aan de landelijke richtlijnen.
  • Uit nader onderzoek van de OZHZ is gebleken dat ook vanuit de Viton-installatie tot 2001 PFOA in de lucht uitgestoten is, waarvoor echter geen vergunning was verleend.
  • Recent onderzoek van het RIVM (deels o.b.v. schattingen) toonde aan dat het waarschijnlijk is dat omwonenden van de chemiefabriek DuPont/Chemours in Dordrecht jarenlang (tot maximaal 25 jaar) aan hogere waarden PFOA via de lucht zijn blootgesteld dan de door het RIVM vastgestelde grenswaarde voor chronische blootstelling. Het RIVM stelt dat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten en beveelt verder onderzoek aan.
  • Er bestaat nu geen zekerheid over de risico’s van PFOA bij drinkwaterwinning ten noorden van de Merwede.
  • Gesuggereerd wordt dat de gevaren van PFOA al sinds 2001 bekend zijn, maar de Nederlandse toezichtsautoriteiten dat hebben genegeerd. Er is nooit specifiek onderzoek gedaan naar de mogelijke vervuiling van PFOA in de omgeving van Dordrecht. terwijl daar alle reden toe was. Dit zal nader moeten worden onderzocht.

lees meer


Samenvatting artikel 6 januari

Samenvatting artikel 6 januari

Slachtoffer Wilburg Tennant: Duponts grootste nachtmerrie werd 
door Nathaniel Rich (bron: New York Times Magazine)

Dit is het verhaal van Rob Bilott, een milieurechtadvocaat die tot 1998 vooral voor grote bedrijven, waaronder Dupont, heeft gewerkt. Dan wordt hij op een dag gebeld door Wilbur Tennant uit Parkersburg, West-Virginia. Tennant zegt dat zijn koeien massaal sterven en dat de chemische fabriek van Dupont hier de oorzaak van is. Omdat Tennant via via een beroep doet op Bilott, wiens oma bevriend was met de buren van Tennant, Bilott is daar zelfs in zijn jonge jaren geweest, gaat Bilott akkoord met een gesprek over deze voor hem hoogst ongebruikelijke zaak.

lees meer


Chemiebedrijf DuPont heeft decennialang de giftigheid van een bestanddeel van teflon verdoezeld.

Chemiebedrijf DuPont heeft decennialang de giftigheid van een bestanddeel van teflon verdoezeld.

Chemiebedrijf DuPont heeft decennialang de giftigheid van een bestanddeel van teflon verdoezeld. In de Verenigde Staten lopen zo’n 3500 civiele zaken tegen de chemiereus. Het betreft een van de grootste milieuschandalen waarvoor de chemische industrie verantwoordelijk is. Maar in Nederland, waar DuPont in Dordrecht teflon produceerde, is het opmerkelijk stil rond deze kwestie. Zaten de toezichthoudende instanties te slapen?

lees meer


Collectieve rechtszaak DUPONT

Collectieve rechtszaak DUPONT

Introductie van een Collectieve Claim in de USA en Nederland. Het aansprakelijk stellen van Dupont/Chemours of de Nederlandse overheid is ingewikkeld. We achten het in 2016 niet gewenst om de claims nu al via de zogenaamde class action voor te leggen aan een Amerikaanse Rechter. Dat zou omwonenden en werknemers van DUPONT veel stress veroorzaken en veel geld koste terwijl we in Nederland een goed rechtsysteem hebben.

lees meer