Aanmelden

Heeft u letselschade opgelopen en heeft u vragen over uw positie als omwonende of denkt u schade te gaan lijden?

Dan verzoeken wij u om onderstaand formulier in te vullen en naar ons digitaal te verzenden. Mocht verdere acties willen in uw zaak dan verzoeken we u €100,- over te maken op onze rekening. Dit genoemde bedrag blijft tot 1 juni 2016 geldig daarna wordt de prijs kostendekkend €125,-. (Betaalmogelijkheid is tijdelijk offline)


We zullen daarvoor de volgende zaken voor u regelen:

  1. Bezien welke stappen gezet kunnen worden in uw geval.
  2. Verzenden van Nieuwsbrief 1 maal per maand waarin alle feiten worden opgenomen.
  3. Beschikbaar stellen van rapporten die in Nederland van belang zijn.
  4. Informeren over de bloedtest en wat er onderzocht moet worden.
  5. Onderzoek of uw zaak gevoegd kan worden in een Nederlandse Collectieve Rechtszaak inzake aansprakelijkheidstelling van Chemours en de samenhangende Nederlandse bedrijven.
  6. Overleg met onze advocaten welke bewijsmaterialen iedere gedupeerde moeten verzamelen om effectief zijn/haar zaak te kunnen voegen in de Collectieve Claim volgens Nederlands Recht.
  7. Onderhandelen met Chemours indien daartoe aanleiding is.
  8. Op de hoogte houden van publicaties en onderzoeken in Nederland en USA.
  9. Onderzoek op universiteiten naar achtergronden en gevolgen van C8 en onderzoek naar juridische aansprakelijkheid van de overheid in Nederland die jarenlang niet heeft ingegrepen.
  10. Melders die de 125 EURO ter dekking van de kosten niet betalen kunnen altijd later besluiten me te doen met de Collectieve Claim.

Inschrijven zonder betaling