Skip to main content

Manifest Drechtse bevolking CHEMOURS/DUPONT C8 en GENX

 • Bron:
 • Datum:
 • Link:

De ondertekenaars die zich hebben aangemeld via de website www.c8claim.nl constateren dat DuPont en Chemours de afgelopen 30 jaar, onvoldoende hebben gecommuniceerd met de bevolking in de regio Drechtsteden over de gezondheidseffecten van het gebruik van C8 en GenX bij haar fabricageproces. Zij stellen de volgende eisen aan Chemours/DuPont en de overheden.

 1. Chemours/DuPont maakt alle gegevens over de uitstoot en lozing van de afgelopen 30 jaar bekend aan de pers, lokale en nationale overheid.
 2. Chemours/DuPont biedt een compensatieregeling voor werknemers en bewoners die zich qua gezondheid geestelijk en lichamelijk getroffen voelen door deze mega uitstoot van afgelopen jaren.
 3. Chemours/DuPont maakt alle interne bedrijfsdocumenten en onderzoeksrapporten m.b.t. C8 en GenX en andere door haar gebruikte toxische stoffen kenbaar aan de Nederlandse overheid.
 4. Chemours/DuPont betaalt mee aan de onderzoeken en is transparant naar de bevolking in de Drechtsteden.
 5. Chemours/DuPont streeft naar ZERO uitstoot en lozing van GenX per 1 januari 2018 van de gehele productie in Dordrecht.
 6. Het bevoegd gezag, de provincie Zuid Holland, trekt alle vergunningen in per 1 januari 2018 indien Chemours/DuPont zich niet aan deze eisen houdt.
 7. Chemours/DuPont toont respect voor bewoners die menen dat kanker en andere ziekten door de uitstoot of lozing van GenX en PFOA in water en lucht is veroorzaakt.
 8. Het Ministerie van I & M maakt het rapport openbaar waarin de overheidsaansprakelijkheid inzake vergunningen (o.a. C8) van afgelopen 30 jaar is onderzocht door of namens het departement.
 9. Openbaar maken in een openbare databank van alle correspondentie, rapporten en onderzoeken gedaan in Nederland en buitenland, met betrekking tot de toegepaste stoffen, bedrijfs- en vergunningsgegevens in relatie tot Chemours/DuPont. De Erasmus Universiteit is al gevraagd dit onderzoek uit te voeren en databank te maken voor de bevolking.

DE CLAIM

Wij hebben als toegewijde supporter van ongeveer 500 bewoners, (ex-) werknemers, en (ex-) werknemers van onderaannemers vele gesprekken gevoerd om dossiers rondom claims op te bouwen, waaronder vele contacten met de omwonenden van de plants van DUPONT in de USA.

CLAIM AANMELDEN

INFORMATIE MOET PUBLIEK OPENBAAR en BESCHIKBAAR ZIJN

Wij voegen nog regelmatig informatie aan onze website toe. We zijn bezig met het opzetten van een overzichtsdocument dat kan fungeren als een index met toelichting op de informatie in NL en de USA over alle uitstoot en gevolgen (van DUPONT). Tijdens onze zoektocht naar informatie (de door ons gevonden informatie kunt U raadplegen via onze website www.c8claim.nl ) en de recente publicaties kwamen de volgende centrale vragen bij ons op:

 1. Hoe zit het nu de afgelopen 30 jaar werkelijk met de kwaliteit van het drinkwater?
 2. Hoe lang zit C8 en GENIX al in het DRINKWATER van Dordrecht en Zwijndrecht, en kan het zelfs effect hebben op de gehele stad Rotterdam gezien de spaarbekkens etc.?
 3. Waarom dragen Chemours/DuPont niet bij aan onderzoeken naar de uitstoot en effecten op de volksgezondheid?
 4. Moet de fabriek van Chemours/DuPont niet gesloten worden zolang de effecten (kanker) op de volksgezondheid niet duidelijk zijn?
 5. Waarom wordt voortdurend het RIVM ingeschakeld, en niet een casestudy gedaan door een onafhankelijk derde naar de 200 documenten die Dr. Brooks in de USA al heeft geproduceerd?
 6. Kan er gesproken worden van letselschade als er C8 in het bloed zit zonder dat er sprake is van kanker of andere ziekten?
 7. Waarom krijgen vooraanstaande toxicologen geen onderzoeksopdracht om het causale verband tussen kanker en PFOA/C8 en GenX aan te tonen?
 8. Welke oncoloog in Nederland is op de hoogte van ontstaan van kankersoorten in relatie tot chemische verontreiniging in lucht of water?
 9. Waarom wordt het rapport van I & M over overheidsaansprakelijkheid vanwege verwaarlozing van omgevingsvergunningen (en de daarmee verbonden controle) niet openbaar gemaakt?
 10. Waarom is er geen openbare databank die iedereen kan raadplegen over de totale uitstoot en lozing van alle stoffen door Chemours/DuPont van de afgelopen 30 jaar.
 11. Waarom worden slachtoffers (letselschade gedupeerden) in openbare bijeenkomsten voor schut gezet?
 12. Waarom wordt de bevolking door de provincie en door de gemeenten zo hap snap en slordig geïnformeerd?
 13. Waarom wordt het bloedonderzoek over verschillende laboratoria verdeeld? En is zo het zicht op een eenduidige uitslag niet direct mogelijk?
 14. Waarom legt de provincie en productie niet plat omdat aangetoond is dat ZERO uitstoot mogelijk is maar dat slechts de kosten tellen.
 15. Weegt het werkgelegenheidsaspect zo zwaar dat koste wat kost de bevolking moet lijden onder deze giftige stoffen met alle gevolgen van dien?

www.c8claim.nl

MR. E.G.J.M. Meijer Directeur PKLCC
Postbus 30
3300 AA Dordrecht
078-6142408 / 06 24 22 78 13