Skip to main content

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn door de mens gemaakte stoffen, die in grote hoeveelheden in het milieu terechtkomen via afvalstromen en het gebruik van PFAS-bevattende producten. De stoffen zijn zeer slecht afbreekbaar, hopen op in organismen en zijn veelal giftig. Ze zijn alom aanwezig in de Rijkswateren, inclusief de Noordzee, waar RWS de stoffen sinds 2008 meet. In dit rapport worden de 2008-2020 PFAS-monitoringsgegevens van RWS geanalyseerd. 

Lees hier het volledige bericht als .pdf

PFAS concentraties in de Zeeuwse wateren

Op basis van voortschrijdend inzicht m.b.t. PFAS bronnen en na overleg met de provincie Zeeland zijn in september 2022 enkele aanpassingen gedaan in deze memo. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de door de auteur doorgevoerde wijzigingen.

Op basis van extra informatie zijn een aantal feitelijke aanpassingen gedaan:

Lees het volledige bericht:

PFAS-verbod ziet levenslicht

rijksoverheid.nl

Charles De Wolff 2e Area Plant Manager

De aankondiging van een ban op PFAS werd deze week trots door de Staatssecretaris aangekondigd. Ik luisterde bij BNR vol ongeloof. Nul kritische vragen, behalve “kan het nog sneller…”

Deze ban raakt de hele familie van fluoroproducts die nodig zijn in micro-chips, electronica, medische toepassing, zonnepanelen etc etc. De chemische industry gebruikt massaal pakkingen, o-ringen en liners omdat fluorpolymeren nu eenmaal super resistent zijn. Denk ook aan producten als brandwerende bedrading in vliegtuigen, bakfolies en smeermiddelen voor food-industrie, coatings van catheter-draden, infuusbuisjes, waterafstotende en ademende kleding, microfilters, buizen in warmtewisselaars om energie te besparen en ja, het wordt ook gebruikt in koekenpannen.

Hoewel de bedrijven zoals Chemours die deze stoffen gebruiken en produceren enorme investeringen gedaan hebben en nog doen om de mogelijke schade voor mens en milieu tegen te gaan, is de trend om te streven naar “nul” en stoffen snel op een lijst van “zeer zorgwekkende stoffen” te zetten of zoals nu, in de ban te doen.

Op de site van de overheid is te lezen:
“Sommige stoffen uit de PFAS-groep zijn vermoedelijk kankerverwekkend, of zijn op andere manieren slecht voor de gezondheid. Door alle PFAS is één keer te verbieden, is er helderheid en gelijkheid voor bedrijven die ze gebruiken.”
“Sommige” en “vermoedelijk” wordt niet in een zorgvuldige risico afweging naar zorgvuldig beleid omgezet maar alles maar in 1 keer verbieden.

Dat er zeer weinig Beta’s in de 2e kamer en bij de overheid werken is bekend. Ik ben het vertrouwen kwijt dat vanuit die hoek opositie tegen dit verbod komt. Hopelijk komt er vanuit de groep van techneuten en ingenieurs in NL een tegengeluid op gang om te voorkomen dat NL met de paar Noord-Europese landen nog meer afhankelijk wordt van de rest van de wereld waar nog wel techische kunststoffen zoals fluoroproducts gemaakt worden die we voor onze fabrieken en producten nodig hebben.